Doporučujeme vám, abyste si přečetli naše zásady ochrany osobních údajů

    Mediapol Sp. z o.o., pobočka konferenčního centra "Kalina" v Lądku Zdroji,
    ul. Parkowa 25, 57-540 Lądek Zdrój, telefon/fax: +48 74 811 03 05, NIP 897-15-37-132; REGON 931127412, Okresní soud pro Wrocław-Fabrycznu ve Wrocławi, číslo KRS 0000074201; Výše základního kapitálu: PLN.