Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności

    Mediapol Sp. z o.o., Oddział Centrum Konferencyjne "Kalina" w Lądku Zdroju,
    ul. Parkowa 25, 57-540 Lądek Zdrój, telefon/fax: +48 74 811 03 05, NIP 897-15-37-132; REGON 931127412, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, numer KRS 0000074201; Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł